W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych, zatem zachodzi konieczność wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w Biurze Rady Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, w godzinach od 7:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.