DSC 0175

Szanownym Jubilatom Państwu Renacie i Edmundowi Ringwelskim serdeczne życzenia 
z okazji 50 rocznicy ślubu, kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, aby cieszyć się życiem w każdym jego momencie złożył Wójt Gminy Stanisław Stosik.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP, od władz gminy otrzymali bukiet kwiatów i upominek.