Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń: rodzinnych, wychowawczych (500+), dobry start (300+) oraz z funduszu alimentacyjnego, można pobrać w tut. Ośrodku.

Powyższe wnioski należy składać od dnia 01.08.2018r.