herb gminy

Wójt Gminy Osieczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej, ul. Mickiewicza 1
  2. Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie, ul. 3 Maja 32

Ogłoszenia o konkursach zamieszczone są na stronie internetowej organu prowadzącego: ugosieczna.bip.gov.pl