Dostojnym Jubilatom Państwu Małgorzacie i Kazimierzowi Megger ze wsi Duże Krówno z okazji 50 rocznicy ślubu, serdeczne gratulacje za przeżycie pięknej i długiej drogi życia, bukiet kwiatów i podarunek złożył Wójt Gminy Stanisław Stosik. Jubilaci wychowali 4 dzieci, doczekali się 8 wnuków.
Życzymy jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu.