W dniu 26 stycznia 2015 roku odbyło się szkolenie na temat "Produkty tradycyjne i regionalne, w tym zasady rejestracji" dla członkiń KGW z terenu gminy i innych zainteresowanych tym zagadnieniem kobiet. W ramach spotkania omówiono charakterystykę produktów ze znakiem jakości, zasady rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych oraz sposoby promocji i sprzedaży tych produktów. Dodatkowo prowadząca szkolenie pani Grażyna Ormanin z PODR w Starogardzie Gd. przedstawiła zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz omówiono plan imprez targowo - wystawienniczych na rok 2015. Gościem spotkania był Wójt Gminy pan Stanisław Stosik, który przychylnie odniósł się do realizacji przyszłych zamierzeń.