GMINA OSIECZNA


KONKURS AZBEST (edycja) 2020

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 26 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwotę dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Kwota dofinansowania zadania zgodnie z regulaminem konkursu

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy – Wiesław Procek tel. (58) 5881468 wew. 19.

Do pobrania:

  1. Wniosek (plik .pdf)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy (plik .pdf)
  3. Karta oceny (plik .pdf)
  4. Regulamin konkursu (plik .pdf)
  5. Obowiązki wykonawcy prac (plik .pdf)

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji