W listopadzie zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na sali widowiskowej w Osiecznej. Pracę wykonano w ramach zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV w Sali widowiskowej w miejscowości Osieczna, gmina Osieczna”. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie 80%, ze środków unijnych na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.