31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne

KOMUNIKAT KRUS