Wójt Gminy Osieczna serdecznie zaprasza wszystkich członków OSP z terenu Gminy Osieczna na zebrania sprawozdawcze z działalności jednostek OSP.