GMINA OSIECZNA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OSIECZNA ZA 2019 ROK

     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Osieczna przedstawił w dniu 8 czerwca 2020 r. Radzie Gminy Osieczna raport o stanie gminy za rok 2019.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Osieczna za 2019 rok mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Osieczna.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Osieczna odbędzie się dnia 5 sierpnia 2020 r. (środa), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godziny 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy. Formularz zgłoszenia do debaty jest załącznikiem do informacji, dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej a także w sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna.

                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                               Rady Gminy Osieczna

                                                                                                  /-/ Marek Graban

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji