W minionym tygodniu odbywały się w naszych sołectwach zebrania wiejskie dot. wyboru nowych władz sołeckich. Zebrania cieszyły się dużym zainteresowaniem co skutkowało wysoką frekwencją wyborczą. Oprócz wyborów na zebraniach poruszano sprawy bieżące.

 

WŁADZE SOŁECKIE - GMINA OSIECZNA