Od kwietnia 2015 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

KOMUNIKAT