remont drogi Szlachta

Powiatowy Zarząd Dróg kontynuuje rozpoczętą kilka lat temu modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy metodą tzw. cienkich dywaników na zimno. Metoda ta polega na pokryciu warstwą mieszanki mineralno-emulsyjną, która znacznie przedłuża żywotność nawierzchni i poprawia cechy powierzchniowe. Od połowy czerwca remontowane są ulice 3 Maja i ul. Przemysłowa w Szlachcie.