GMINA OSIECZNA


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


harmonogram2020

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.01.2020 r.)

 

Uchwały Rady Gminy:

 1. Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 2. Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.
 3. Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 26 października 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2019 r.


 ZMIANA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
URZĄD GMINY OSIECZNA INFORMUJE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr II/14/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  z dniem 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 1. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 31 zł / m-ąc
 2. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 53 zł / m-ąc
 3. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 69 / m-ąc

W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka tej opłaty wynosi:

 1. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 57 zł / m-ąc
 2. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 93 zł / m-ąc
 3. od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 119 zł / m-ąc

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:   

Pojemność

pojemnika w litrach

Stawka za pojemnik odpadów
„zmieszanych”
w zł

Stawka za pojemnik odpadów „bio” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „szkło” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „papier” w zł

Stawka za pojemnik odpadów „metale i tworzywa sztuczne” w zł

120

32

23

13

13

13

240

63

45

27

27

27

360

95

67

40

40

40

1100

289

205

121

121

121

5000

1310

928

547

547

547

7000

1834

1300

764

764

764

10000

2620

1857

1092

1092

1092

Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka za pojemnik odpadów zmieszane w zł

120

60

240

119

360

180

1100

549

5000

2489

7000

3484

10000

4978

* Opłatę uiszcza się do 25 dnia każdego miesiąca.

     

Uległa również zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr II/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka tej opłaty wynosi:

1) 341 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) 682 zł za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele tych nieruchomości płacą w/w stawkę opłaty w dwóch równych ratach do 25 maja i 25 września roku, którego obowiązek dotyczy.

 


 Do pobrania WZORY DEKLARACJI:

 1. DO-1 (plik .pdf)
 2. DO-2 (plik .pdf)
 3. DO-3 (plik .pdf)

ulotka odpady gm osieczna 2018


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Konwalska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

www: http://starylas.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok


Do pobrania:

 1. Poziomy recyklingu 2017-2018
 2. Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
 3. Punkty Zbierania odpadów z folii, sznurka oraz odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2017
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2018
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2019

 

Ewidencja umów:

 1. Ewidencja umów (plik .pdf)

 


 

Więcej informacji na BIP Urzędu Gminy Osieczna - Zakładka "Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Osieczna"

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji