Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim uprzejmie informuje, że rozpoczęło się wdrażanie programu ograniczenia liczby ofiar pożarów „Zgłoś ryzyko” na lata 2015-2024

Nadrzędnym celem Programu jest znacząca poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych w Polsce, poprzez zmniejszenie liczby ofiar pożarów, zarówno śmiertelnych jak i rannych, przy wykorzystaniu szerokiej palety działań o charakterze systemowym i zaangażowaniu wszelkich podmiotów, mogących wnieść wartość dodaną i gotowych wesprzeć realizację Programu, w taki sposób aby nie przekreślać pomysłów i przedsięwzięć realizowanych przez różne jednostki i instytucje, lecz inspirować, wzmacniać i koordynować ich działania.

Więcej informacji o programie znajduje się pod adresem: www.zgasryzyko.pl