Wójt Gminy Osieczna informuje, iż producenci rolni mogą składać wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej w terminie:

 

od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2015 roku

 

Wójt Gminy Osieczna

/-/ mgr Stanisław Stosik