W dniu 25 września w sali widowiskowej w Osiecznej odbyła się uroczysta akademia z okazji 25-Lecia Samorządu Gminy Osieczna. W uroczystości uczestniczyli byli wójtowie, radni wszystkich kadencji począwszy od roku 1990, sołtysi. kierownicy jednostek gminnych oraz zaproszeni goście. Głównymi punktami programu były: prezentacja dorobku gminy na przestrzeni ostatnich 25 lat, oraz występy artystyczne dzieci  i młodzieży ze szkół w Osiecznej i Szlachcie. Wszystkich zebranych radnych wójt Stanisław Stosik uhonorował okolicznościowymi statuetkami dziękując za wniesiony wkład i pracę na rzecz lokalnej społeczności.