W związku z opracowaniem projektu ”Programu współpracy Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” Wójt Gminy Osieczna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione a art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania uwag i propozycji do ww. projektu.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 02 października do 14 października 2015 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania na stronie internetowej Gminy Osieczna w formie:

1. Elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Listownej na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna ul. Plac 1000-lecia1.

3. Osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, pokój nr 1

 

Program współpracy - projekt

Formularz uwag