Każdej jesieni i zimy pojawia się wiele informacji o tragicznych ofiarach zaczadzeń i pożarów. Postępowania prowadzone przez nasz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stwierdzają, że najczęstsze przyczyny to niesprawne piece, niedrożne przewody kominowe, nieszczelne instalacje gazowe, uszkodzone instalacje elektryczne i nieprawidłowo podłączone urządzenia. Najbardziej zagrożone miejsca to połączenia pieców z kominem, przejścia komina przez drewniane stropy i dachy, oraz instalacje elektryczne prowadzone na elementach drewnianych lub w ich pobliżu – szczególnie na strychach i poddaszach. Ponieważ rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy przypominam o obowiązkach ciążących na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych związanych z ich utrzymaniem, a w szczególności dostosowaniem do sezonu grzewczego. Prawo Budowlane określa je w art. 61,62 i 70 – konieczne są okresowe kontrole, m.in. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych, oraz instalacji gazowych i elektrycznych. Zwracam uwagę, że okresowych kontroli mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy je niezwłocznie usunąć. Bliższe informacje można uzyskać w naszym Inspektoracie w Starogardzie Gdańskim przy ul.A.Mickiewicza 9 tel. 58/56-142-05

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Piotr Cychnerski