DSC 0100

"Nie bądź bierny ucz się pomagać" pod takim hasłem odbywało się w dniu 30 listopada w Osiecznej szkolenie z pierwszej pomocy organizowane  w ramach projektu "Bezpiecznie Tu i Tam", które zostało przeprowadzone przez ratowników medycznych z Fundacji Szpitala św. Jana. Szkolenie trwało 3 godziny i składało się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych (ćwiczenia z fantomem i defibrylatorem AED). Podczas zajęć, ponad 40 osobowa grupa uczestników zapoznała się również z tematyką promocji i profilaktyki zdrowotnej.
        Warto wspomnieć, że na terenie gminy Osieczna od tego roku dwie jednostki OSP Osieczna i Szlachta należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  posiadają na wyposażeniu defibrylatory AED.