obwieszczenie rzgw

 

Adres strony internetowej z projektem dokumentu: "Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki". - http://gdansk.rzgw.gov.pl/

Do pobrania:

  1. druk obwieszczenia (plik w formacie pdf)
  2. formularz składania uwag i wniosków (plik w formacie pdf)