Rozpoczęły się prace związane z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Szlachcie. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana świetlica wiejska z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania i elektryczną. Wartość robót to 646.000,07 zł, a termin realizacji do połowy września b.r. Wykonawcą jest firma Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek z Osia.

Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


 

Z końcem września dobiegły końca prace budowlane przy świetlicy w Szlachcie. Świetlica zyskała nową większą przestrzeń , zaplecze kuchenne i sanitariaty. Przy okazji tego remontu zmodernizowne zostały w przyległej remizie OSP instalacje elektryczna i co. Elewacja całego budynku została docieplona. Cała inwestycja kosztowała 645 tys i zyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 0k. 60 %.