ogloszenie 09 2016

Załączniki:

  1. Wzór listy konsultacyjnej
  2. Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2015 r.
  3. Zarządzenie nr Or.0050.9.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 lutego 2016 r.