ogloszenie 10 2016Załączniki:

  1. Wzór listy konsultacyjnej
  2. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2015 r.
  3. Zarządzenie nr Or.0050.10.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 lutego 2016 r.