GMINA OSIECZNA

 


Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę placu zabaw.

 
Operacja jest inicjatywą mieszkańców i cieszy się dużym poparciem społeczności lokalnej. Wynika to przede wszystkim z potrzeby poprawy jakości życia na wsi oraz tworzenia nowego wizerunku miejscowości. Realizacja operacji jest komplementarna z szeregiem innych działań realizowanych w latach 2004-2011 na terenie gminy Osieczna. Wspólnie tworzą sieć miejsc rekreacji dla mieszkańców gminy Osieczna i przebywających, szczególnie w okresie letnio-jesiennym, turystów. Ze względu na swoje położenie, w centrum Borów Tucholskich i w obszarze Natura 2000, są wspaniałym miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych i osób starszych.
 
Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
W dniu 28 czerwca 2013 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 13 w Nowej Wsi, 83-200 Starogard Gdański, na kwotę 149.772,23 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 roku.
 

 

Zakończono prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Krówno. Wymieniono posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nowe wyposażenie sanitarne, zmodernizowano instalację wod.-kan. i elektryczną.

Z kostki brukowej wykonano nowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
 
W ramach inwestycji przebudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Zamontowano następujące urządzenia małej architektury: zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, most, ścianka linowa), huśtawkę podwójną z siedziskami, huśtawkę wagową, karuzelę, domek drewniany, sprężynowca, bramkę do gry w piłkę, drabinkę poziomą, stół i ławki. Wokół placu wykonano nowe ogrodzenie.

Koszt wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 151.722,23 zł.

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo