Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowę placu zabaw.

 
Operacja jest inicjatywą mieszkańców i cieszy się dużym poparciem społeczności lokalnej. Wynika to przede wszystkim z potrzeby poprawy jakości życia na wsi oraz tworzenia nowego wizerunku miejscowości. Realizacja operacji jest komplementarna z szeregiem innych działań realizowanych w latach 2004-2011 na terenie gminy Osieczna. Wspólnie tworzą sieć miejsc rekreacji dla mieszkańców gminy Osieczna i przebywających, szczególnie w okresie letnio-jesiennym, turystów. Ze względu na swoje położenie, w centrum Borów Tucholskich i w obszarze Natura 2000, są wspaniałym miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych i osób starszych.
 
Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
W dniu 28 czerwca 2013 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 13 w Nowej Wsi, 83-200 Starogard Gdański, na kwotę 149.772,23 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2013 roku.
 

 

Zakończono prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Krówno. Wymieniono posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nowe wyposażenie sanitarne, zmodernizowano instalację wod.-kan. i elektryczną.

Z kostki brukowej wykonano nowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
 
W ramach inwestycji przebudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Zamontowano następujące urządzenia małej architektury: zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, most, ścianka linowa), huśtawkę podwójną z siedziskami, huśtawkę wagową, karuzelę, domek drewniany, sprężynowca, bramkę do gry w piłkę, drabinkę poziomą, stół i ławki. Wokół placu wykonano nowe ogrodzenie.

Koszt wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniósł 151.722,23 zł.