herb gminy

Posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie dnia 24 lutego 2016 roku (środa) o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osieczna.

Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie dnia 24 lutego 2016 roku (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osieczna.