GMINA OSIECZNA

 

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. mgr Stanisław Stosik Wójt Gminy

58 5881468
w. 13
2. mgr inż. Piotr Jędrzejewski
Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

58 5881468 w. 14
3. mgr Izabela Dulska Skarbnik Gminy

58 5881468 
w. 17
4. mgr Katarzyna Dunst Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

58 5881468 
w. 18
5.

kontakt    

Piotr Jędrzejewski

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji

58 5881468
w. 14
6.

Kamila Reszczyńska

Referent ds. organizacyjnych

11

58 5881468 w. 15
7.

8. Małgorzata Machnikowska Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz spraw obywatelskich

11 

58 5881345
58 5881468 
w. 15
9. mgr Alicja Kędziora Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa oraz kultury i rekreacji

58 5881468 
w. 19
10. Wiesław Procek Podinspektor ds. drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa

58 5881468 
w. 19
11. Małgorzata Włoch Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług

10 

58 5881468 
w. 12
12. mgr Jolanta Becker Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz obsługi finansowej wniosków unijnych

10 

58 5881468
w. 12
13. Bożena Pruszak Podinspektor ds. gospodarczych i ochrony
p. pożarowej

58 5881468 
w. 20
14. Radca Prawny Ewa Bożko Obsługa prawna Urzędu Gminy

1a 

58 5881468
15. mgr Marcin Glaza Referent ds. inwestycji

58 5881468   w. 18
16.    

9  (sekretariat)

58 5881468

w. 10

17. mgr Andrzej Wasielewski Referent ds. gospodarki odpadami

58 5881468

w. 16

18. Magdalena Szmaglińska Pomoc administracyjna

58 5881468

w. 20

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo