GMINA OSIECZNA

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. mgr Stanisław Stosik Wójt Gminy 58 5881468
w. 13
2. mgr inż. Piotr Jędrzejewski Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy 58 5881468 w. 14
3. mgr Izabela Dulska Skarbnik Gminy 58 5881468 
w. 17
4. mgr Katarzyna Dunst Inspektor ds. kadr zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 58 5881468 
w. 18
5.

kontakt    

Piotr Jędrzejewski

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji  58 5881468
w. 14
6. mgr Kamila Konwalska Referent ds. organizacyjnych 11 58 5881468 w. 15
7. Małgorzata Machnikowska Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz spraw obywatelskich 11  58 5881345
58 5881468 
w. 15
8. Henryk Krawczak Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa 58 5881468 
w. 19
9. Wiesław Procek Podinspektor ds. drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa 58 5881468 
w. 19
10. Małgorzata Włoch Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług 10  58 5881468 
w. 12
11. mgr Aneta Tutlewska Główny księgowy 10  58 5881468
w. 12
12. Agnieszka Klin Pomoc administracyjna 58 5881468 
w. 20
13. mgr Marcin Glaza Referent ds. inwestycji 58 5881468   w. 18
14. mgr Maja Szlachcikowska Pomoc administracyjna 9  (sekretariat) 58 5881468
w. 10
15. mgr Andrzej Wasielewski Referent ds. gospodarki odpadami 58 5881468
w. 16
16. Magdalena Szmaglińska Pomoc administracyjna 58 5881468
w. 20

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji