SKŁAD GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Grażyna Kitowska - Przewodniczący Komisji
2. Zofia Ebertowska - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Agnieszka Klin - Sekretarz Komisji
4. Barbara Jurczyk - Członek Komisji
5. Andrzej Wałdoch - Członek Komisji
6. Leszek Bluma - Członek Komisji


 Uchwała Nr XXIX/159/2013
Rady Gminy Osieczna
z dnia 18 grudnia 2013 roku
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani w Gminie Osieczna na rok 2014
zobacz.(pdf)
załącznik do uchwały
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2014
zobacz.(pdf)

 Zarządzenie Nr Or.0151-7/2009
Wójta Gminy Osieczna
z dnia 09 lutego 2009 roku
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zobacz.(pdf)