GMINA OSIECZNA

herb gminySZANOWNI MIESZKAŃCY
Gmina Osieczna jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką anonimową ankietę  z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie w terminie do 22 kwietnia 2016 r. na adres:

Urząd Gminy Osieczna
ul. Plac 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
Pokój nr 9 (sekretariat)

Do pobrania:
-  Formularz ankiety (plik .pdf)

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo