GMINA OSIECZNA

 

W dniu 28 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Osieczna podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie na kwotę 198.183,95 zł tj. 50% całkowitego kosztu projektu.

Realizacja projektu planowana jest na 2013 rok.

PODPISANIE UMOWY

W dniu 08 maja 2013 roku Wójt Gminy Osieczna podpisał umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Handlowym STELLA ze Starogardu Gd. na wykonanie zamówienia pn.: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorzadowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie.
W ramach zadania "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej" roboty budowlane polegać będą na przebudowie i renowacji piwnic i parteru z dostosowaniem wejść i schodów, przebudowie istniejącego poddasza nieużytkowego ze zmianą sposobu użytkowania. Do zakresu robót wchodzi kompletny stan wykończeniowy (ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa), wymiana pokrycia dachowego wraz z obr obkami, rynnami i rurami spustowymi, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstowego mineralnego i wymianą parapetów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową tarasu i renowacją cokołu na wejściu głównym. Wartość umowy 287.109,61 zł. Planowany termin realizacji umowy 30.08.2013 r.

 

23.10.2013 roku

Zakończono prace związane z rozbudową, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej. W ramach inwestycji przebudowano piwnicę, parter i poddasze, wymieniono pokrycie dachowe, docieplono ściany zewnętrzne, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, przebudowano taras, wykonano instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o.

 

W wyremontowanym budynku przedszkola będą organizowane między innymi  imprezy pokoleniowe – spotkania dzieci, rodziców i dziadków, mające na celu poznanie właściwych dla danego wieku zachowań, poznanie i zaakceptowanie różnic wiekowych oraz przekonanie, że razem jest łatwiej, że można wzajemnie sobie pomagać i uczyć się od siebie wspaniałych rzeczy.

Całkowita wartość realizacji projektu 290.409,40 zł .

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 68 % wydatków kwalifikowalnych.

 

 


OTWARCIE PRZEDSZKOLA W OSIECZNEJ

 

W Mikołajkowy poranek powitała nas straszna zawierucha i śnieżyca – do nas też dotarł orkan Ksawery. Nie mieliśmy prądu, internetu, często ogrzewania.

Nie przeszkodziło to jednak mieszkańcom i zaproszonym gościom uczestniczyć w uroczystym otwarciu Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej po jego przebudowie, rozbudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania.

 

„To kolejny obiekt oświatowy, który oddajemy w dniu Świętego Mikołaja” mówił Wójt Gminy Osieczna pan Stanisław Stosik, przybliżając gościom i mieszkańcom „drogę naszego projektu od pomysłu do realizacji”.

Było też uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: (od lewej) Radny Powiatu Starogardzkiego p. Bogdan Czaja, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej p. Elżbieta Hackert, Wójt Gminy Osieczna p. Stanisław Stosik, Przewodniczący Rady Gminy Osieczna p. Jerzy Krzemiński, Przewodnicząca Rady Rodziców SPP p. Anna Karwasz.

Ksiądz proboszcz Tadeusz Wandtka dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

W imieniu Rady Rodziców i Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej pani Anna Karwasz wręczyła podziękowania osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do zrealizowania inwestycji. Podziękowania otrzymali: p. Stanisław Stosik, p. Katarzyna Dunst, p. Izabela Dulska, p. Jarosław Kelsz, p. Urszula Streng i p. Barbara Tomczak.

W tym dniu nie mogło obejść się bez prezentów i … oczywiście Świętego Mikołaja, w obecności którego 16 przedszkolaków złożyło uroczystą przysięgę „Bycia Dobrym Przedszkolakiem”.

 

Zaskoczenie przedszkolaków było jeszcze większe, gdy kolejny Mikołaj z workiem pełnym prezentów zajechał wozem strażackim w towarzystwie strażaków ochotników z naszej Gminy.

 

Dzieci nie mogły doczekać się, aby rozpakować prezenty. Któż z nas na to nie czeka …

 

Na pamiątkę miłego spotkania każdy z uczestników otrzymał pięknego aniołka.

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo  Handlowe „STELLA” ze Starogardu Gdańskiego, natomiast funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił pan Wiesław Ołowski z Rynkówki.
Wartość projektu wyniosła 290.409,40 zł.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na poziomie 68 % kosztów kwalifikowalnych.

Przedszkole będzie stanowiło centrum aktywizacji i integracji mieszkańców. Organizowane będą m.in. konkursy, które zachęcą do aktywnego udziału w życiu wsi i pokazania swoich często ukrywanych talentów.
„Apetyt rośnie w miarę jedzenia” – mamy nadzieję, że każde zorganizowane wspólnie wydarzenie kulturalne pociągnie za sobą chęć zorganizowania kolejnego oraz zmotywuje nowe osoby do włączenia się aktywnie w życie kulturalne wsi i gminy.

 

 

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo