GMINA OSIECZNA

 

Miesiąc listopad zakończył realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy realizowanych w Zespole Szkół Publicznych w Osiecznej. Uczestnicy zajęć po zakwalifikowaniu do projektu ćwiczyli indywidualnie oraz zespołowo wraz z nauczycielem nad poprawą sylwetki. Zajęcia odbywały się w roku szkolnym 2011/2012  i 2012/2013 cztery razy w tygodniu.

 

W miesiącu wrześniu zakończyły się zajęcia realizowane w ramach projektu dla dzieci z wadami wymowy prowadzone w Zespole Szkół Publicznych w Osiecznej. Dzieci dzięki zajęciom poprawiły swoją dykcję oraz zniwelowały zaburzenia w wymowie.

 

Z nowym rokiem szkolnym 2012/2013 zajęcia w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Osieczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są kontynuowane jak w roku ubiegłym.

 

W naszych szkołach rozpoczęły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu systemowego "Wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Osieczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmiejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Gmina Osieczna otrzymała dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Osieczna” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 60.000 zł. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 97 uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Osieczna dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2011/2012; zmniejszenie dysproporcji edukacyjno – rozwojowych uczniów i uczennic szkół Gminy Osieczna poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w okresie 2011/2012. 

 

www.efs.gov.pl

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo