GMINA OSIECZNA


Sołectwo Osieczna

Sołtys: Jan Kuczmiński

Powierzchnia sołectwa wynosi 52,87 km, co stanowi 42,9% powierzchni gminy. W skład sołectwa wchodzi: Osieczna, Osieczna Wybudowania oraz Starzyska. Pierwszym sołtysem został pan Sulewski Władysław, następnie był Lachuta Jan, później Łącki Albin, Włoch Jan (1974 – 1994), Jerzy Kosecki (1995-2015) w chwili obecnej funkcję tę pełni Jan Kuczmiński.

Osieczna: nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa „osiekać”. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z połowy XVII wieku. Początek dzisiejszej Osiecznej dała osada smolarzy, do dzisiaj zachowały się pozostałości pieców smolarskich na terenie sołectwa. Wieś zwarta, w małym stopniu już o zabudowie drewnianej. Osieczna jest wsią gminną, w której znajduje się kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1928 roku, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowe Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół Publicznych, Osrodek Zdrowia, Apteka, poczta, przystanek PKS, sklepy, różnego rodzaju zakłady usługowe. Bezpieczeństwa publicznego strzeże na terenie sołectwa Posterunek Policji w Lubichowie. Na terenie sołectwa działa jednostka OSP (1928 rok), Koło Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy „Drzewiarz” Osieczna, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Osieczańskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Leśne Słoneczko”.

Historia:

W terenie natrafiono na ślady osadnictwa neolitycznego oraz grobów skrzynkowych (Starzyska). Prawdopodobnie istniał tu grod(ek) wczesnośredniowieczny, w wiekach XIV—XIX były tu piece smolne (resztki jednego z nich, l km na północ od agronomówki). 1,2 km na północ od agronomówki zachowały się ślady grobów żołnierzy napoleońskich. Wieś nawiedzały w przeszłości liczne pożary, z których ostatni w 1971 r. zniszczył budynki 7 gospodarzy w centrum wsi. Przetrwały wspomnienia o areszcie gminnym, specjalnie urządzonym w stodole przynależnej do plebanii, oraz o aresztach tymczasowych w podpiwniczeniu leśn. Leśny Dwór i w pomieszczeniach biura Amtskommissarza przy dawnej ul. Świerczewskiego 9 w Osiecznej (Kościuszki), w których hitlerowcy bezprawnie więzili, a nawet mordowali Polaków. Istniała Komenda Gminna Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" (Niemczyk), na polecenie której m.in. dokonano na stacji w Osiecznej dywersji kolejowej 12.11.1943 r. Po wojnie wieś się rozbudowała o nowe osiedla mieszkaniowe. Powstały m.in. nowy zespół magazynów, wielobranżowy pawilon handlowy i biura GS, Dom Kultury, nowa szkoła, agronomówka, remiza strażacka i Ośrodek Zdrowia. Powstała wielobranżowa SKR. Wieś i okolice otrzymały światło elektryczne (1962).

Zwiedzanie:

Kościół z 1920 r. z tablicą ku czci zamordowanego ks. Czaplińskiego z uroczą aleją wysokich smukłych brzóz i cmentarzem z grobami wielu zamordowanych Polaków, uczestników ruchu oporu i ofiar wojny 1939-1945 (fakty te wynikają z napisów nagrobkowych), jak i ludzi zasłużonych dla środowiska, np. L. Ossowickiego. Tablica w szkole upamiętniająca walki spadochroniarzy LWP w pobliskich lasach w latach 1944-1945 (szkoła nosi imię Lotników Wojska Polskiego). Przed samolot-pomnik, (w szkole pamiątki z przeszłości Osiecznej). W okolicznych lasach formy wizualne upamiętniające miejsca zbrodni hitlerowskich dokonanych na J. Rybińskim, małżonkach H. i J. Donarskich oraz ich córce Gabrieli, jak i K. Milochu. Przy szosie do Osowa Leśnego pomnik ku czci leśniczego Bronisława Osowskiego, zastrzelonego w 1923 r. przez kłusownika. W pobliskich lasach występuje nader rzadki głuszec z rodziny kurakowatych, ostatni trubadur leśny. „W okresie godowym - pisze A. Sikora, Osobliwości i zabytki przyrody województwa gdańskiego, 1978, s. 61 - kogut śpiewa z niezwykłą zapalczywością swoje pieśni miłosne i zwabia w ten sposób samicę. Przy wydawaniu niektórych tonów w czasie pieśni kogut nie słyszy („głuchy jak głuszec”)”. PKS, Urząd Gminy, sklepy, bar, Bank Spółdzielczy (filia), poczta, ośrodek zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Publicznych, Samorządowe Przedszkole Publiczne.

Warto zobaczyć:

 • pomnik samolot przy Zespole Szkół Publicznych
 • kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1928 roku
 • zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym
 • największy na Kociewiu drewniany grzyb
 • prywatne muzeum na dawnej stacji PKP
 • pamiątkowe tablice przy plebanii oraz u szczytu kościoła
 • pozostałości po młynie wodnym
 • izba regionalna w Szkole Podstawowej im. Lotników Wojska Polskiego

Imprezy plenerowe:

 • Piknik Sportowy „MARSZ PO ZDROWIE”
 • Święto Grzyba u Lasaków

Miejsca do rekreacji rodzinnej:

 • stadion sportowy przy Zespole Szkół Publicznych
 • boisko asfaltowe przy Zespole Szkół Publicznych
 • ścieżka rowerowa (Osieczna – Małe Krówno)
 • parking leśny tzw. „szycen plac”

Komunikacja:

 • przystanek PKS (Starogard Gd. – Osieczna)

  Zdjęcia:

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo