GMINA OSIECZNA


Sołectwo Osówek

Sołtys: Maria Platta

 Wieś powstała w XIV wieku (pierwsza wzmianka pisarska) i należała do Komturstwa Świeckiego, jej nazwa pochodzi od zdrobnienia słowa osowa. Mieszkańcy zajmowali się prawdopodobnie bartnictwem, smolarstwem, kołodziejstwem. W XVII w. w Osówku została założona karczma, która została nadana p. Osowickiemu przez starostę świeckiego Jana Stanisława na Jabłonowie i Wojewodę Ziem Ruskich. Obecnie wieś liczy 838 ha, zamieszkuje ją ok. 390 mieszkańców. Do sołectwa włączone jest osiedle Pólko i leśniczówka Szary Kierz. Osówek posiada zwartą zabudowę domków jednorodzinnych. 75% obszaru sołectwa stanowią lasy, będące dla mieszkańców miejscem pracy oraz dodatkowych źródeł dochodów.

W 1920 roku uroczyście witano wojska gen. Hallera, w lipcu 1937 roku bawił nieoficjalnie na terenach sołectwa prezydent Mościcki polując na kaczki. W kwietniu 1948 r. pożar zniszczył 600 ha lasów, kolejny duży pożar nawiedził mieszkańców w 1955 roku (02.11), który strawił 23 zabudowań. Wieś została zelektryfikowana w 1962 r., w ramach czynu społecznego mieszkańcy wybudowali remizę strażacką. W 1995 r. otwarto klub KGW „Grzybek”, w którym odbywają się spotkania członkiń KGW, zebrania wiejskie, wigilie dla osób starszych z terenu sołectwa.

Na terenie wsi znajdują się dwa sklepy spożywczo – przemysłowe, przystanek PKS, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, ogólnodostępne miejsce na ognisko.

Wieś należy do parafii pw. Najświętrzego Serca Jezusowego w Szlachcie. Najbliższa stacja PKP znajduje się oddalona o 3 km w Szlachcie. Na terenie sołectwa prężnie działa KGW, OSP, Centrum Integracji Społecznej, dzięki ich wspólnym wysiłkom organizowane są festyny, zabawy taneczne. Panie z koła gospodyń posiadają certyfikaty produktów tradycyjnych na oferowane przez siebie potrawy.

Historia:

(4 km na zachód od Osiecznej). Wieś położona wśród lasów (488 mieszkańców). Dnia 26. 01. 1920r. uroczyście witała wojska polskie gen. Hallera. W roku 1916 w wyniku pożaru spłonęła szkoła, którą dzięki staraniom inspektora Odyi w 1924 r. odbudowano kosztem 10 tys. zł. 24.12.1928 r. dzieci szkolne po raz pierwszy słuchały audycji radiowej. W trzy lata później założono koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) (11 członków). Dnia 19.03.1933 r. odbył się w Osówku wiec manifestacyjny przeciwko rewizjonistycznym wystąpieniom Hitlera. W dniach 17 i 28 lipca 1937 r. bawił nieoficjalnie na pobliskich terenach prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, polując na kaczki. Dnia 07.10.1938 r. na polu w pobliżu Osówka wylądował lotnik niemiecki, który rzekomo zbłądził. Za okupacji wieś stanowiła wyjątek, albowiem żaden Polak nie został wywłaszczony przez hitlerowców ze swego gospodarstwa, a wskaźnik przymusowo wpisanych na Volkslistę należał do najniższych na ziemi starogardzkiej. Szkoła okupacyjna pracowała nieregularnie, czynna była przeciętnie 2 razy w tygodniu. Walki wy­zwoleńcze były ciężkie, trwały około 2 tygodni,
kilka domów zostało uszkodzonych, zginął m.in. od przypadkowej kuli kowal Bernard Gliniecki. Po wyzwoleniu (20.02.1945) poległych żołnierzy radzieckich z tymczasowego cmentarza w Osówku ekshumowano do grobu zbiorowego w Czersku. Wieś się odbudowała i rozbudowała.

PKS i PKP(Szlachta 2 km), sklep.

Gastronomia:

- Centrum Integracji Społecznej w Osówku,

- istnieje możliwość zamówienia kociewskiego jadła u lokalnych gospodyń.

Noclegi:

- Centrum Integracji Społecznej w Osówku posiada 12 miejsc noclegowych - tel. 515 151 741

Warto zobaczyć:

- kapliczki przydrożne,

- „stary piec” – miejsce gdzie wypalano cegłę,

- wzniesienie „Mogiła” – pozostałości po cmentarzu ofiar dżumy z XVIII w.

 

Motto wsi:

Choć moja wieś –taka zwykła, zwyczajna, niewiele ją wyróżnia z otoczenia, w niej żyją ludzie, tacy bliscy, niczym ferajni, i mają takie piękne ambitne życzenia” T.T.

 


 

 


 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo