GMINA OSIECZNA


Sołectwo Zimne Zdroje

Sołtys: Irena Szmaglińska

Nazwa miejscowości Zimne Zdroje pochodzi od znajdujących się w pobliżu wsi źródeł wodnych. W skład sołectwa wchodzą dwie miejscowości: Zimne Zdroje oraz Jastrzębie. Wieś sołecka charakteryzuje się zwarta zabudową, położona jest 6 km od Osiecznej wśród lasów nad rzeką Wdą. Większość lasów okalających wieś to lasy iglaste oraz w niewielkiej ilości mieszane. Całe sołectwo należy do parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Łęgu. W Zimnych Zdrojach jak i w Jastrzębiu znajduje się pole biwakowe nad rzeką Wdą oraz niedawno zmodernizowane place zabaw dla dzieci. Wieś sołecka posiada sklep oraz kwaterę agroturystyczną prowadzona przez Państwa Grefka. Sołectwo posiada figurę Matki Boskiej usytuowaną w centrum wsi oraz krzyż, który znajduje się na początku miejscowości. Jedną z tradycji mieszkańców sołectwa jest odprawianie nabożeństwa majowego oraz czerwcowego przy figurze i krzyżu. Kolejnym zwyczajem jest kultywowanie kuchni regionalnej przez prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich. Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska znajdująca się w budynku dawnej szkoły. Miejscowość Zimne Zdroje i Jastrzębie znajdują się na szlaku rowerowym „Szlak Arboretum”. Bezpieczeństwo w sołectwie zapewnia mieszkańcom komisariat policji w Lubichowie, natomiast opiekę medyczną zapewnia Ośrodek zdrowia w Osiecznej.

Historia

(6 km na północ od Osiecznej).
Wieś zwarta położona wśród lasów nad rzeką Wdą (Czarną Wodą) (227 mieszkańców). O starym zasiedleniu świadczą znaleziska archeologiczne z I tysiąclecia p.n.e. W początkach lutego 1945 r. pędzono przez wieś grupę jeńców wojennych radzieckich. Dwóch, próbujących zorganizować sobie trochę żywności, konwojenci rozstrzelali, grzebiąc ich przy drodze do Jastrzębia (ok. 200 m na zachód od szkoły). Grobem, nieoznakowanym, opiekuje się miejscowa młodzież. Poza tym Niemcy przed opuszczeniem wsi za­mordowali jeszcze 5 Polaków. Wieś została bardzo zniszczona w czasie działań frontowych 1945 r. Ul kłodowy z Zimnych Zdrojów jest reprezentowany w muzeum w Kartuzach, a skrzynia ludowa malowana w kwiaty - w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku-Oliwie. Sprzęty te pochodzą z XVIII-XIX w.

PKP, PKS (Czarna Woda 5 km), sklep.

W sołectwie warto zobaczyć:
  1. Ruiny starego młyna wodnego znajdujące się przy „strudze” niedaleko wsi w kierunku miejscowości Lubiki
  2. Źródła wodne znajdujące się w lasach okalających wieś nad rzeką Wdą.
Sołectwo ma bardzo ciekawa historię. W latach 70 – tych prowadzano prace archeologiczne i na południe od wsi znaleziono szczątki grobów skrzynkowych pochodzące z 500-125 lat p.n.e. co świadczy o starym zasiedleniu. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej Zimne Zdroje były wsią królewską, w 1652 r. zostały zasiedlone przez starostę borzechowskiego, późniejszego wojewodę chełmińskiego. Osiedle którym wówczas były Zimne Zdroje posiadało karczmę która została zniszczona wraz z innymi budynkami w trakcie potopu szwedzkiego. Ponownie Zimne Zdroje zostały zasiedlone dopiero w 1655 roku częściowo przez Niemców, kolejne dokumenty świadczące o zasiedleniu terenów wsi Zimne Zdroje pochodzą z 1683 roku wystawione przez starostę borzechowskiego Aleksandra Kęsowskiego-Bautzendorfa. Pierwsze wzmianki o wspomnianym już młynie pochodzą z 1892 r. i mówią o tym iż został zakupiony przez Pana Dembinskiego za 103 tyś marek. Znajdujący się na rzece Wdzie most po raz pierwszy został zbudowany w latach 1962-1963 za 443 tyś zł zebranych w dużej części w czynie społecznym przez mieszkańców wsi, również w tych latach wieś otrzymała sklep oraz została zelektryfikowana.
W sołectwie corocznie organizowane są takie imprezy jak:
  1. Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych organizowane przez KGW Zimne Zdroje w dniu 6 stycznia w świetlicy wiejskiej
  2. Spotkanie z Mikołajem dzieci z sołectwa organizowane również przez KGW Zimne Zdroje
  3. Spotkania Pań z KGW z okazji Dnia Kobiet organizowane oczywiście 8 marca
  4. Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa organizowany przez KGW przy współpracy z Sołtysem oraz Rada Sołecką
 


 Niezwykła historia wsi Zimne Zdroje opowiedziana przez pana Eugeniusza Cherka - tutaj

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo