GMINA OSIECZNA

 logotyp fe

Gmina Osieczna realizuje projekt pod nazwą Paszport do lepszej przyszłości w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów, poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć, doposażenie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem.
Projektem objętych jest 215 uczniów i 51 nauczycieli z terenu Gminy Osieczna.
Planowany okres realizacji projektu do dnia 29.06.2018r.
W ramach projektu zakupione zostaną m.in. tablice interaktywne, laptopy, wizualizery,urządzenie wielofunkcyjne, platforma edukacyjna oraz zakupione zostanie wyposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, chemicznej i fizycznej.
Ogólny koszt projektu : 788 587,98 zł
Wielkość dofinansowania : 749 158,58 zł

 

Podsumowanie projektu „Paszport do lepszej przyszłości”

Projekt realizowany na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej i Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie w gminie Osieczna. Czas realizacji w okresie od 11.2016 do 06.2018r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów poprzez objęcie wsparciem w ramach dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. Realizacja ma na celu wzrost świadomości uczniów potrzeby rozwijania własnych zdolności , zarówno poprzez wyrównywanie braków jak i rozwijanie zainteresowań.

W projekcie  wzięło udział 35 nauczycieli i 215 uczniów.

Zrealizowano zajęcia:
z j.angielskiego w liczbie 960 godzin zakończone egzaminem zewnętrznym
zajęcia rozwijające z matematyki w liczbie 240 godzin,
zajęcia rozwijające z fizyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z biologii w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z informatyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z chemii w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z przyrody w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z robotyki w liczbie 48 godzin,

zajęcia wyrównujące z matematyki w liczbie 600 godzin,
zajęcia wyrównujące z j.angielskiego w liczbie 420 godzin,
zajęcia wyrównujące z informatyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z fizyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z biologii w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z przyrody w liczbie 120 godzin,

zajęcia logopedyczne w liczbie 840 godzin,
zajęcia z zakresu przedsiębiorczości w liczbie 30 godzin,
zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych w liczbie 510 godzin,
zajęcia z doradztwa zawodowego w liczbie 48 godzin,

szkolenia dla nauczycieli w liczbie 100 godzin.

Zakupiono wyposażenie do dwóch pracowni przyrody, dwóch pracowni językowych, pracowni fizycznej i chemicznej. Dodatkowo w ramach wyposażenia zakupiono tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, wizualizery aparaty cyfrowe i urządzenie wielofunkcyjne oraz dodatkowe wyposażenie do realizowanych zajęć łącznie z zestawami interaktywnymi do zajęć z robotyki.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Centrum Experyment w Gdyni oraz wyjazd do Obserwatorium i Planetarium w Toruniu.

 

008390090

 

plakat paszport

 

  

ulotka

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji