GMINA OSIECZNA

 logo fe

Gmina Osieczna realizuje projekt pod nazwą Paszport do lepszej przyszłości w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów, poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć, doposażenie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem.
Projektem objętych jest 215 uczniów i 51 nauczycieli z terenu Gminy Osieczna.
Planowany okres realizacji projektu do dnia 29.06.2018r.
W ramach projektu zakupione zostaną m.in. tablice interaktywne, laptopy, wizualizery,urządzenie wielofunkcyjne, platforma edukacyjna oraz zakupione zostanie wyposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, chemicznej i fizycznej.
Ogólny koszt projektu : 788 587,98 zł
Wielkość dofinansowania : 749 158,58 zł

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo