logotyp fe

Gmina Osieczna realizuje projekt pod nazwą Paszport do lepszej przyszłości w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów, poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć, doposażenie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem.
Projektem objętych jest 215 uczniów i 51 nauczycieli z terenu Gminy Osieczna.
Planowany okres realizacji projektu do dnia 29.06.2018r.
W ramach projektu zakupione zostaną m.in. tablice interaktywne, laptopy, wizualizery,urządzenie wielofunkcyjne, platforma edukacyjna oraz zakupione zostanie wyposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, chemicznej i fizycznej.
Ogólny koszt projektu : 788 587,98 zł
Wielkość dofinansowania : 749 158,58 zł

 

Podsumowanie projektu „Paszport do lepszej przyszłości”

Projekt realizowany na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej i Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie w gminie Osieczna. Czas realizacji w okresie od 11.2016 do 06.2018r.

Cel projektu: zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów poprzez objęcie wsparciem w ramach dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. Realizacja ma na celu wzrost świadomości uczniów potrzeby rozwijania własnych zdolności , zarówno poprzez wyrównywanie braków jak i rozwijanie zainteresowań.

W projekcie  wzięło udział 35 nauczycieli i 215 uczniów.

Zrealizowano zajęcia:
z j.angielskiego w liczbie 960 godzin zakończone egzaminem zewnętrznym
zajęcia rozwijające z matematyki w liczbie 240 godzin,
zajęcia rozwijające z fizyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z biologii w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z informatyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z chemii w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z przyrody w liczbie 120 godzin,
zajęcia rozwijające z robotyki w liczbie 48 godzin,

zajęcia wyrównujące z matematyki w liczbie 600 godzin,
zajęcia wyrównujące z j.angielskiego w liczbie 420 godzin,
zajęcia wyrównujące z informatyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z fizyki w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z biologii w liczbie 120 godzin,
zajęcia wyrównujące z przyrody w liczbie 120 godzin,

zajęcia logopedyczne w liczbie 840 godzin,
zajęcia z zakresu przedsiębiorczości w liczbie 30 godzin,
zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych w liczbie 510 godzin,
zajęcia z doradztwa zawodowego w liczbie 48 godzin,

szkolenia dla nauczycieli w liczbie 100 godzin.

Zakupiono wyposażenie do dwóch pracowni przyrody, dwóch pracowni językowych, pracowni fizycznej i chemicznej. Dodatkowo w ramach wyposażenia zakupiono tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, wizualizery aparaty cyfrowe i urządzenie wielofunkcyjne oraz dodatkowe wyposażenie do realizowanych zajęć łącznie z zestawami interaktywnymi do zajęć z robotyki.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Centrum Experyment w Gdyni oraz wyjazd do Obserwatorium i Planetarium w Toruniu.

 

008390090

 

plakat paszport

 

  

ulotka