ul. Mickiewicza 1

83 - 242 Osieczna

nr KRS 0000258198