GMINA OSIECZNA

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

Tytuł projektu: „E-administracja dla e-klienta”

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 682 125,86 zł.

Wartość projektu: 1 995 877,86 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 313 752,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie (powiat tczewski, starogardzki) oraz województwo kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

 

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST 7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

GRUPA DOCELOWA

  • 10 JST: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach tych JST, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; wsparcia dotyczącego wdrażania rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawy obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją
  • 390 osób (260 K, 130 M) - pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

Lp. Wskaźniki projektu Zakładana wartość docelowa
1 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców 10
2 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami 10
3 Liczba JST, które uruchomiły 7 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych na platformie e-PUAP w obszarze podatki o opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości 5
4 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania poszerzające dostęp do informacji online w obszarze zarządzania nieruchomościami 10
5 Liczba JST, które wdrożyły/zmodernizowały EZD 6
6 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania pozwalające klientom na dostęp online do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy 10
7 Liczba JST, które zapewniły klientom dostęp online do spersonalizowanej informacji dotyczącej P i OPLOK przez wdrożenie Portalu Mieszkańca i Podatnika/Interfejsu na BIP 10
8 Liczba JST, które wdrożyły Portal Informacyjny o Nieruchomościach 10
9 Liczba IST, które zwiększyły dostęp do e-usług przez uruchomienie PPPZ 9
10 Liczba pracowników JST, którzy podnieśli kompetencje z zakresu podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami 390

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji