Cel Stowarzyszenia: ochrona krajobrazowych i przyrodniczych walorów wsi Długie i terenów przyległych, upowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody, popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody, popularyzacja harmonijnego współżycia z przyrodą, pielęgnowanie tradycji, dbałość o zachowanie architektonicznych walorów wsi Długie, działalność kulturalna.

Prezes - Antoni Haczewski