BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

LISTA PUNKTÓW ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Lp Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy
(dni i godziny)
miejscowość ulica, nr domu kod pocztowy dni przyjęć

godziny przyjęć

1. Czarna Woda ul. Mickiewicza 7 83-262
Czarna Woda
poniedziałek

1300 - 1700

wtorek - piątek

1100 - 1500

2. Skarszewy ul. Szkolna 9 83-250
Skarszewy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek

800 - 1300

wtorek

1200 - 1700

3. Skórcz ul. Główna 28 83-220
Skórcz
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

1000 - 1400

środa

1400 - 1800

4. Starogard Gdański ul. Kanałowa 3 83-200
Starogard Gdański
poniedziałek – piątek

730 - 1130

5. Starogard Gdański ul. Kanałowa 3 83-200
Starogard Gdański
poniedziałek - piątek

1130 - 1530

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

CO OBEJMUJE?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

ZAKRES ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

lista