GMINA OSIECZNA

logo

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Osieczna  informuje o zrealizowaniu W 2017 r.  zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja  2017” Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynikające z Programu Piorytowego NFOŚ i GW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM  – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest „

Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Czynny udział potwierdziło  ostatecznie 2  właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażających  zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 3.326,00 zł. kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosił 2.490,00 zł co stanowiło 74,86 % kosztów poniesionych na realizację zadania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 40% powyższej kwoty.                                 

W ramach zadania zostało zdemontowane 4,752 Mg ( 420,00 m³) pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie  zostało przekazane do unieszkodliwienia. 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo