Kontynuowane są prace zaplanowane w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego. Aktualnie realizowane są kolejne odcinki chodnika w Osówku oraz ciąg pieszo-jezdny w Szlachcie. Roboty wykonują pracownicy gminnej brygady gospodarczej.