Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razem Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR.

Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy LOTOS S.A.
– Partnera Generalnego Funduszu, Grupy ENERGA SA i Polpharma S.A., będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych służących rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiających jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Pula Konkursu to 140.000 PLN.

Celem Funduszu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej.

O Granty FIR będą mogły ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot
z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa może być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO). 

Szczegółowe informacje