O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru w ramach konkursu Działaj Lokalnie X-2018 (lokalny konkurs grantowy), które obędzie się dnia 24.04.2018 (tj. wtorek) o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Osieczna. Będzie możliwość indywidualnej konsultacji wniosków.

Serdecznie zapraszamy.