logo04

DSC 0874

W dniu 30 maja 2018 roku została zawarta umowa z PHU „OELRICH” Zbigniew Oelrich z siedzibą w Zelgoszczy na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.:„Zagospodarowanie otwartej przestrzeni w centrum miejscowości Osieczna poprzez stworzenie miejsca rekreacji i turystycznego wypoczynku”, na kwotę 145.878,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac 20.08.2018 roku. Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania projektu: 92.982,00 zł.