GMINA OSIECZNA

IMG 4692

26 marca 2019 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Bytoni k. Zblewa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie kapituły przyznającej honorowe tytuły: Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia. Pomysłodawca Ambasadora Kociewia, gospodarz miejsca i prezes zblewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Tomasz Damaszk zaproponował nową kategorię, którą będą honorowani biznesmeni kociewscy.
Przypomnimy, że pomysł przyznawania wyróżnień propagatorom Kociewia pojawił się w ubiegłym roku w trakcie przygotowań do pierwszego zjazdu Kociewiaków, czyli Plachandrów Kociewskich, które  odbyły się 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie. Kapituła przyznała wtedy tytuł Ambasadora Kociewia Wojciechowi Cejrowskiemu i zespołowi folklorystycznemu z Pelplina "Modraki".

 Dla młodych twórców  przeznaczone są Perełki Kociewia. W 2018 r. otrzymali je pochodząca ze Smętowa pracownica Muzeum Ziemi Kociewskiej Izabela Czogała oraz pochodzący ze Zblewa organista archikatedry  w Gdańsku-Oliwie Patryk Podwojski.

Również w tym roku kapituła ogłasza nabór wniosków o nadanie ww. wymienionych tytułów. Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentująca różne sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i   charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera - poprzez patronat lub sponsoring - wydarzenia na Kociewiu.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia. Pomysłodawcą wyróżnień dla młodych kociewiaków jest Gertruda Stanowska – regionalistka z Bytoni.

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.walneplachandry.pl  Składać zaś należy w terminie do 31 maja 2019 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia), O nadaniu tytułu zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej miesiąc przez 2. Plachandrami Kociewskimi, które odbędą się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Wirtach.

Warto promować, honorować, wyróżniać i nagradzać tych, którzy podkreślają swoją tożsamość, zaznaczają swoje pochodzenie, przyznają się do swoich korzeni. To w świecie współczesnym niezwykle ważne i cenne. "Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyźnie wielkiej, w wielkiej ojczyźnie ludzi" - pisał niekwestionowany ambasador (i admirator) Kociewia, całego Pomorza i małego Pelplina - ks. Janusz St. Pasierb. Znajdźmy więc tych, którzy działając na rzecz małej ojczyzny, budują wspólnotę narodową, europejską, ogólnoludzką. Potrafią łączyć to, co bliskie  z tym, do odległe. To, co lokalne z tym, co uniwersalne.

Bogdan Wiśniewski

Zespołu Pieśni i Tańca "Modraki" z Pelplina. (Autorem zdjęć jest p. Przemysław Zieliński - Dziennik Bałtycki)

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji