OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Osieczna informuje, że dysponuje wolnym lokalem użytkowym w budynku OSP Osieczna, Osiedle Ks. Fr. Czaplińskiego 2 o powierzchni 158,99 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową.

Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczenia prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Osieczna - Henrykiem Krawczakiem pod numerem telefonu (58) 588 14 68 lub osobiście, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Osieczna
/-/ Stanisław Stosik