GMINA OSIECZNA

baner rpo lq

 

DSC 0839

W dniu 1 lipca 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osieczna a Konsorcjum firm: NADZORY-GL Grzegorz Leszman ze Starogardu Gdańskiego, NAVICON Joanna Rzepka z Nowej Wsi Rzecznej i PRACOWNIA PROJEKTOWA Sławomir Partyka ze Starogardu Gdańskiego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna”.

Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest koordynacja działań zapewniająca realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, weryfikacja dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawców  oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych.

Wartość umowy wynosi 467.400 zł brutto.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji